Poziar hacknut

V úspechu požiaru je najdôležitejšia netrpezlivá a účinná reakcia, vďaka ktorej sa minimalizujú možné straty. Občas môže dokonca prispieť k záchrane ľudského života. Aby bola táto odpoveď istá, je dôležité vedieť, aký druh práce a čo hľadať. V opačnom prípade začneme požiar v uzavretom interiéri, tzn. Vo vysokom priestore, v prvom prípade si uvedomte, že náš manévrovací priestor je obmedzený, v systéme si nemôžeme dovoliť používať všetky prípravky. Najúčinnejším nápojom je nepochybne para, ktorá môže rýchlo viesť k neutralizácii hrozby v technike.

https://det-il.eu/sk/

Na otvorených plochách, kde neumožňuje primeranú koncentráciu, nie je para ako hasiaca látka určite vhodná, vďaka čomu je možné požiar uhasiť. Naopak, krátke budovy sú pridané dokonale. Široko používané, tam je viac na lodiach, v miestnostiach, kde sa konzumujú alkoholy alebo sopečné kotly, kde je ochrana vody zlá. Základným pôsobením pary, ktorá pomáha eliminovať oheň, je neutralizovať kyslík, bez ktorého plameň nebude trvať. Jeho krásnou výhodou je skutočnosť, že tento efekt sa nakupuje veľmi rýchlo, vďaka čomu sa požiar nedokáže dostatočne šíriť. To je potom obzvlášť dôležité, pretože v situácii, keď sa požiar zvýši v celej budove, nemôže byť uhasený tým istým párom. Potrebné je teda veľmi vysoké výkony hasičského zboru, ktorý je zmiešaný so súčasnosťou, že straty spôsobené požiarom budú najvyšší.