Pokladnicna hotovostna pokladnica

https://ecuproduct.com/sk/mass-extreme-prirodzeny-stimulator-pri-budovani-svalovej-hmoty/

Robiť chyby je dobrá vec. To sa dozvedia aj zákonodarcovia, ktorí dali daňovým poplatníkom opraviť nesprávne vystavené predajné doklady a vyhlásenia bez toho, aby museli niesť veľké následky. To je možné v prípade registrácie predaja vo fiškálnej výške. Ako by mala korekcia v pokladnici vyzerať?

Pri transakcii za prácu fyzických osôb, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť a jednorazových poľnohospodárov, je potrebné zaznamenať každý súhlas na finančnú čiastku a vystaviť jej potvrdenie. Príjmy sú v KPiR na základe pravidelných správ. Chyby, ktoré vznikajú pri vydávaní fiškálnych príjmov, sa zvyčajne vzťahujú na: výšku dane z tovaru, tiež pomoc, dátum alebo výšku predaja, počet tovarov alebo služieb. Stáva sa tiež, že rolky do pokladne, na ktorej sú uvedené príjmy, budú vyrezané v prvej kapse a vytlačené doklady o nákupoch urobené zle. V prípade registrácie predaja v registračnej pokladni je veľmi nepríjemné a chladné, že transakcia zaznamenaná na fiškálnej sume nebude vrátená alebo vylepšená pomocou vhodných funkcií v tomto zariadení. Krajina v marci 2013 nebola veľká, v akej metóde by sa malo vykonať v prípade chyby vo fiškálnom účte. V činnosti boli vyvinuté niektoré mechanizmy, ktorých podporu podporovali úrady, ale tieto liečby boli neoficiálne. Od 1. apríla 2013 sme v zákone o registračných pokladniciach našli záznamy, ktoré charakterizujú tento prípad. Od apríla 2013 musia daňoví poplatníci, ktorí evidujú predaj prostredníctvom registračných pokladníc, urobiť dva záznamy - záznamy o vrátení a sťažnostiach a dôkazy o zjavných chybách. Nariadenia nešpecifikujú, ako by mali čakať, opísať ich a údaje, ktoré v nich potrebujú nájsť. Obidve sú prispôsobené na správny predaj zahrnutý do povedomia o fonde a ďalší z nich bude spojený s úspechom vyššie uvedeného. Chyby. V projekte na zrušenie sa odporúča, aby sa do registra chýbal príslušný text, ktorý obsahuje: hrubú hodnotu a daň z nesprávne zaevidovaného predaja, stručný opis poznámky a formu chyby spolu s pôvodným potvrdením.