Pokladna v ramci vnutra banky 401

Povinnosťou daňovníka je naplánovať tzv. Komoditný základ pri pokladnici. Je dôležité to urobiť sami alebo s prihliadnutím na službu. Pokladnica obchodu by mala mať naprogramovanú komoditnú základňu, ktorá okrem iného špecifikuje názvy konkrétnych výrobkov a pomoc, ktorú má podnikateľ pri predaji. Spoločnosti vysielané takým presným spôsobom sú vytlačené tak na origináli, ako aj na kópii potvrdenky.

Bohužiaľ, právne ustanovenia v tejto úlohe nie sú dostatočne špecifikované, aby uľahčili používateľom registračných pokladníc. Mnohé z nich nechcú rozsiahlu databázu tovaru a tiež by sa chceli vyhnúť problémom s daňovým úradom. Daňový úrad môže preukázať nedostatky v programovaní pokladnice, ak spoločnosti, ktoré predávajú výrobky alebo pomoc, nie sú úplne presné.

Pri zadávaní mien do komoditnej základne musíte byť pri ceste chorí s hardvérovými možnosťami vašej pokladnice. Jednotlivé modely registračných pokladníc majú odlišný počet znakov, ktoré je možné prečítať. Minister financií uvádza, že každý použitý produkt alebo popis služby by sa mal kúpiť pre jeho identifikáciu. Príliš všeobecné podmienky nespĺňajú zákonné požiadavky oddelenia tvorby komoditnej základne registračnej pokladnice.

Otázky týkajúce sa kapacity oblasti pokladní tovaru a služieb sa týkajú najmä tých podnikateľov, ktorí ponúkajú veľa rôznych tovarov alebo ponúkajú diferencované služby. Čím väčší je počet výrobkov a služieb, tým viac práce sa má naplánovať na komoditnej báze, tým vážnejšia je požadovaná kapacita bytovej základne registračnej pokladnice. Ako vieme, vyhláška zo 14. marca 2013 v prípade registračných pokladníc uvádza, že „daňový doklad by mal okrem iného obsahovať názov tovaru alebo služby umožňujúcej jeho špecifickú identifikáciu“. Nakoniec vylučuje situácie, v ktorých daňovníci pomenujú názvy konkrétnych skupín výrobkov / služieb, a nie názvy jednotlivých výrobkov / služieb.

Aby sme to zhrnuli, pri vytváraní komoditnej základne pre registračnú pokladňu sa musíte zoznámiť s niekoľkými nuansami v aktuálnej emisii a predovšetkým s právnymi požiadavkami. Bez ohľadu na to, že sa tak nestane, kontrola daňového úradu sa určite stretla s nepríjemnými dôsledkami, ktorým by sa chcel vyhnúť každý podnikateľ. O niečo menej reštriktívne sú ustanovenia pre stredné podniky, napríklad v susedných obchodoch, ktoré nemusia veľmi presne špecifikovať názvy výrobkov predávaných, prípad sa nechce používať na názvy celozrnných žemľových alebo makových semienok a žemľa, žemľa, samozrejme, s príslušnou sadzbou. daň z produktov.