Energeticky usporne tepelne cerpadlo

Kontrolné činnosti sú mimoriadne dôležité v takmer každom priemysle, v mnohých budovách alebo podnikoch. Spínače a vypínače predstavujú priamu voľbu pre mnohých výrobcov. Všetky z nich okrem toho, že jeho systémy sú najkomplexnejšie a prispôsobené iným situáciám.

Prvými výhodami výkonových spínačov môžu byť nepochybne malé rozmery, nekomplikovaná inštalácia a použitie, ale predovšetkým ľudia s veľmi vysokým dosahom, ak je to potrebné pre pomocné zariadenia.

Vypínač napájania je zariadenie, ktoré je priradené tam, kde napájanie dosiahne veľa intenzívnych čísiel. Jeho základným predpokladom je poistiť ochranu ostatných elektrických zariadení proti účinkom možného preťaženia alebo skratu. Nastavuje sa v bode riadenia toku energie v elektrickej štruktúre.

Základné rozdelenie výkonových spínačov zahŕňa nízkonapäťové, vysokonapäťové a vysokonapäťové spínače. Charakteristickou črtou nízkonapäťových spínačov je prevádzkové napätie kratšie ako 1 000 V a ich najnižšia forma sú spínače s oblúkovým spínaním. Spínače vysokého napätia zvyčajne poskytujú 10 000 vypínaní.

Pokiaľ ide o vysokonapäťové prepínače, sú uvedené v dvoch technológiách: mŕtvy tank a živý tank. Spôsob účinku spočíva v rozdieloch vo forme vypínača, ale tiež v mechanickom tvare. Spínače vyrobené v technológii mŕtvych nádrží sa vyznačujú oveľa vyšším výkonom spojeným s mimoriadne nebezpečnou stabilitou spínačov. Vysokonapäťové ističe sú zvyčajne usporiadané kvôli typu média použitého na hasenie oblúka.