Din 66399 uroven zabezpecenia

Následky rôznych porúch, ktoré sú pod tlakom. Špeciálne zariadenia, ktoré sa nazývajú prasknuté disky, považujú za príliš dôležité chrániť riady a tvary pred poruchami a poškodeniami, ktoré môžu mať veľmi závažné a ďalekosiahle účinky.

Typy dlaždícNa námestí je užitočná sila nových bezpečnostných diskov. Medzi sebou zdieľajú tvar, materiál alebo technologické riešenia. Môžu byť použité v mnohých rôznych inštaláciách. Predaj ukazuje bezpečnostné dosky podrobené procesu laserového zoslabenia, ktorého koniec poskytuje pôsobenie dosky podobné tlakovej vložke. Taktiež sú viditeľné dlaždice so samostatným zárezom, ktoré poskytujú možnosť rozlomenia na presne definované médium.Reakcia na otázku: čo je lacné zabezpečenie? ktoré žijú, aby označili pravidlá ich hrania. Bohužiaľ, je to reálne, ale obsahuje niektoré spoločné prvky, ktoré sú vhodné pre ľudské dlaždice.

Základným modelom sú vyrezané dlaždice. Prekročenie hodnôt kľúča pre tlak v byte inštalácie spôsobí, že sa doska automaticky zlomí. Typicky, dosky s prasknutou väzbou v polohe s kvapalinami alebo plynmi. Ich zvláštnosťou je malá fragmentácia alebo dokonca jej nedostatok.

výrobaV procese práce a spôsobuje najmodernejšie dlaždice, Gi laser metóda je použitá. Každá laserová vložka môže byť snímač tlaku. Keď sa ukáže, že tlak je príliš veľký, hlava sa otvorí a tlak sa okamžite uvoľní. Bezpečnostné dosky musia spĺňať požiadavky a bezpečnostné hodnoty platné pre farmaceutický, kozmetický, potravinársky priemysel atď.