Cvicenia na spalovanie kalorii

In vitro fertilizácia je formou reprodukcie a symptomatickej liečby neplodnosti. ART (asistované reprodukčné technológie, alebo asistovaná reprodukcia, zahŕňa niekoľko rôznych terapií, ktoré prebiehajú v bunkovom štádiu. Prispieva k jedlu v sezóne, pretože iné metódy pomoci zlyhali.

Výskumníci definujú IVF oplodnenie in vitro (in vitro fertilizácia. Toto je latinský moment. Výskum sa počíta na dvoch typoch. In vivo ide o pocity, ktoré sa odohrávajú v laboratóriu, v živom organizme. In vitro je štúdia mimo rezistentného organizmu ("na sklo".In vitro fertilizácia zahŕňa oplodnenie vaječnej bunky mimo ženského tela. V tomto smere sa prijímajú jej hormóny, ktoré vedú k procesu ovulácie a potom zbierajú vaječné bunky a organizujú ich spermiami (mužské reprodukčné bunky. Celý proces prebieha v laboratórnych podmienkach. V čase, keď sa oplodnená bunka zaviaže rozdeliť, sa embryo transportuje do ženského tela tak, aby mohlo dosiahnuť jeho implementáciu (implantáciu do maternice. Ak sa to podarí - otehotnie to, čo je rýchle v prirodzenom poriadku.Pri IVF-ET (klasickej metóde dochádza k spontánnemu oplodneniu na špeciálnej panvici, na ktorej sa stretávajú vajíčka a spermie (50-100 tisíc. Zhromažďujú sa navzájom v poradí 24 hodín, pričom dávajú niekoľko embryí. V súčasnom stave sa podmienky približujú tým, ktoré sú v ľudskom tele. Táto technológia je veľmi krásna a invazívna.Aké sú indikácie pre oplodnenie in vitro? Táto technika bola pôvodne určená pre ženy so zlými vajíčkovodmi. V súčasnosti existuje veľa týchto príkazov a obsahuje aj mužský faktor. In vitro fertilizácia sa zvyčajne kombinuje so štyrmi štádiami. Hormonálna stimulácia vaječníkov (v mieste produkcie väčšieho množstva vajíčok, zber samčích a samičích reprodukčných buniek, oplodnenie v laboratórnych podmienkach a implantácia embrya v skupine matky.